Bažantnice

Do vysoce atraktivního prostředí střídajících se údolních luk a lesních hřebenů v okrajové části zámeckého parku Orlík a na něj navazující oblasti je situována několika set hektarová uznaná samostatná bažantnice Orlík nad Vltavou. Do této lokality byly postupně přesměrovány lovecké leče z původní lokality Vrábsko, kde zůstaly technické provozy (líheň, apod.). Každoroční produkce líhně je cca 40 tisíc kuřat, vedle převažujícího druhu bažanta obecného je v nabídce bažant královský, orebice, krocan. Na 25 tisíc kuřat je postupně odchováno a vypouštěno do bažantnice, zbytek je prodán. Kvalita ve zvěřině, vysoko letící cíle, zmíněná atraktivnost prostředí, profesionální výkon personálu a spolupracovníků z okolí při vlastních lovech, nadstandardní slovitelnost každoročně převyšující 50 % (13 tisíc), to vše je důvodem, proč každoroční nabídku cca třinácti loveckých akcí obsazují převážně stálé lovecké skupiny a vždy vyjadřují spokojenost. Tento výsledek by nebyl možný bez trpělivé a náročné celoroční práce sehraného osmičlenného personálu bažantnice v čele s kvalitním bažantníkem.

Prodej dřeva