O rybářství na Orlíku

Rybniční hospodářství je po lesním hospodářství druhou nejvýznamnější složkou ekonomického hospodaření společnosti. V krásném a zachovalém prostředí Středočeské pahorkatiny se nachází v současné době na majetku orlického panství 109 rybníků  a rybníčků s celkovou katastrální výměrou 394,15 ha. Z toho vyplývající průměrná výměra 3,62 ha na jednu vodní plochu určuje organizační i ekonomickou obtížnost podmínek pro chov ryb. Proto je asi 7 % plochy rybníků pronajato a 1 % vyloučeno z různých důvodů z hospodaření. Na zbývající ploše zajišťuje činnost středisko „Rybářství Čimelice“. Vedle tradičního chovu tržních ryb a dodávek stálým odběratelům je umožněn veřejnosti nákup ryb přímo na sádkách společnosti v Čimelicích, rozjíždí se i nabídka sportovního rybolovu na vybrané lokalitě (viz články).

rybarstvi

Středisko Rybářství zajišťuje činnost a hospodaření na 76 rybnících na majetku po obou stranách Vltavy o výměře 362,67 ha, zbytek je pronajatých, nebo vyloučeno z hospodaření. Personálně je provoz zajišťován 8 kmenovými zaměstnanci, nepočítaje nutné výpomoci během sezóny.

Středisko je rozděleno organizačně na 2 tzv. bašty, pro každou baštu je určen baštýř. Pravou stranu Vltavy prezentuje bašta Kostelec nad Vltavou, levou stranu bašta Vrábsko (Čimelice). Technicky velmi dobře vybavené sádky s centrálním slovováním jsou v Čimelicích (bašta Vrábsko) a slouží především k uskladnění hlavní ryby a dravců. Malé sádky v lokalitě Zahrádka (bašta Kostelec) jsou v postupné opravě, 50% potenciální kapacity slouží k uskladnění tzv. bílé ryby.

Celková průměrná roční produkce ryb se pohybuje kolem 3000 q. Z toho činí 100 q tzv. „vedlejší ryba“ (70 q „bílá ryba“ – amur, lín, karas, plotice; 30 q dravci – candát, štika), zbytek je kapr. V malé doplňkové míře pstruh.

90 % výroby je přes stálé české odběratele expedováno do zahraničí, 10% je určeno pro tuzemský prodej.


ask

Další zajímavé články ze sekce rybářství naleznete zde

Prodej dřeva