Aktuálně

Výběrové řízení na pracovní místo hajného.
Lesní správa Orlík nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení
na pozici hajného, lokalita Hraběšín u Kutné hory.
Minimální odborné vzdělání střední lesnická škola.
K dispozici služební byt, auto, telefon.

Bližší informace
tel.: 604300664
Ing. Richard Zieris,
nebo e-mail: k.s.hrabesin@worldonline.cz.
(uveřejněno: 12.12.2019)

 
 
 
 
 
 
 

Partnerské odkazy

Myslivost na Orlíku

Rozsáhlé lesy s příznivými podmínkami pro zvěř, relativní rekreační klid na převažující oblasti majetku, existence tradiční obory, atraktivní prostředí pro bažantnici kolem lokality Orlík a samozřejmě tradice neodmyslitelně spjatá s druhem šlechtického majetku, to vše jsou důvody, proč se myslivosti na schwarzenbergském panství opravdu daří a je vyžadována její vysoká úroveň.

Myslivost na majetku se prezentuje třemi hlavními oblastmi výkonu. Intenzívní chov černé zvěře v uznané oboře Květov (Rukáveč), intenzívní chov drobné zvěře (bažant) v uznané bažantnici Vrábsko-Orlík a chov zvěře na ostatní ploše – volné honitbě, včetně odloučeného majetku na Hraběšíně. Původní majetkově celistvá honitba na Orlíku musela být v souvislosti s novelizacemi zákona o myslivosti postupně rozdělena na pět samostatných honiteb, okrajové části majetku myslivecky „propachtovány“ za účelem mysliveckého ucelení vnitřních částí a přijata další řešení pro celistvé zachování mysliveckého hospodaření.


ask

Další zajímavé články ze sekce myslivosti naleznete zde

Prodej dřeva