Myslivost na Orlíku

Rozsáhlé lesy s příznivými podmínkami pro zvěř, relativní rekreační klid na převažující oblasti majetku, existence tradiční obory, atraktivní prostředí pro bažantnici kolem lokality Orlík a samozřejmě tradice neodmyslitelně spjatá s druhem šlechtického majetku, to vše jsou důvody, proč se myslivosti na schwarzenbergském panství opravdu daří a je vyžadována její vysoká úroveň.

Myslivost na majetku se prezentuje třemi hlavními oblastmi výkonu. Intenzívní chov černé zvěře v uznané oboře Květov (Rukáveč), intenzívní chov drobné zvěře (bažant) v uznané bažantnici Vrábsko-Orlík a chov zvěře na ostatní ploše – volné honitbě, včetně odloučeného majetku na Hraběšíně. Původní majetkově celistvá honitba na Orlíku musela být v souvislosti s novelizacemi zákona o myslivosti postupně rozdělena na pět samostatných honiteb, okrajové části majetku myslivecky „propachtovány“ za účelem mysliveckého ucelení vnitřních částí a přijata další řešení pro celistvé zachování mysliveckého hospodaření.


ask

Další zajímavé články ze sekce myslivosti naleznete zde

Prodej dřeva