Lesní semenářství

Lesní semenářství

Společnost ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o. se snaží maximálně využít vlastních (pronajatých) zdrojů genetického materiálu při obnově lesa.

Při současné velmi přísné legislativě to znamená využití stávajících obnov LHP ke zmapování a aktualizaci genetických zdrojů semenného materiálu, vynaložení nákladů na proces posouzení a schválení navržených zdrojů legislativně určenou organizací ÚHÚL a požádání o schválení odbor životního prostředí příslušných krajských úřadů (nachází-li se majetek a zájmové porosty ve více krajích). Organizace ÚHÚL se snaží vyjít vstříc a zbytečně nezvyšovat administrativní náklady a je možno požádat i stát o symbolický příspěvek.

Procesem posouzení a úspěšného schválení zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu prošlo 883 ha (8,4 %) lesních porostů SM, BO, DG, JD, JDO, MD, VJ, BK, DB, DBZ, DBC, LPM, JS, JL, OL. Nabídka byla doplněna uznáním zdrojů reprodukčního materiálu z lokalit mimo les, především z kvalitních jedinců v alejích podél komunikací a skupin v blízkosti či lokalitě zámeckého parku.

Na majetku se nachází na 145 výběrových stromů DG, BO a BK.

Sběr šišek

Sběr šišek ze stromů je většinou zajišťován využitím služeb externích subjektů, materiál je expedován do střediska školky a dále připravován k vyluštění.

Tradiční je spolupráce se semenářským závodem LČR s.p. v Týništi nad Orlicí, jehož komplexní služby společnost využívá (http://www.semenarskyzavod.cz/).

02.07.12


Další články sekce Lesnictví

Prodej dřeva