Informace veřejnosti k veřejně sloužícím pronajatým nemovitostem

Dovolujeme si informovat veřejnost na základě jejích dotazů
o statusu dlouhodobých pronájmů některých nemovitostí sloužících
k užívání veřejnosti:

 

  1. Hlavní parkoviště k zámku Orlík je ve srpávě společnosti Orlík nad Vltavou s. r. o.
  2. Areál restaurace "U Toryka" (u zámku Orlík naproti lesní správě) 
  3. nyní Bistro Orlík, je pronajato firmě Foodin catering CZ s.r.o., IČ: 033 13697

www.bistroorlik.cz

Prodej dřeva