ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o.

V současné době zajišťuje společnost ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o. (ve 100%ním vlastnictví rodiny Schwarzenbergů, jednatelem firmy je Jan Schwarzenberg) správu prakticky celého movitého i nemovitého majetku Jana a Karla Schwarzenberga v Čechách, ať již formou hospodaření na najatých nemovitostech, nebo poskytováním služeb pro ostatní části majetku. Společnost má výkonného ředitele s vysokými pravomocemi, kterému jsou podřízeny všechny organizační složky společnosti. Na vedení vlastního provozu se podílejí též zástupce ředitele pro provoz a zástupce pro odbyt dřeva, na majetkově odloučeném revíru Hraběšín je ustanovený revírník se specifickou rozšířenou náplní práce. U vedení společnosti zajišťuje administrativní podporu 5 pracovnic (asistentka, hlavní, personální a pomocná účetní, evidence nemovitostí).

Rozsáhlost majetku a jeho rozmanitá struktura formovala organizační strukturu společnosti pro hospodaření na majetku v tzv. střediska.

Hlavní a nejobjemnější oblast hospodaření s lesem spolu s myslivostí zajišťují 4 střediska (3 lesní revíry a bažantnice), s 12 lesními úseky, vedených 12ti hajnými s pracovně obsáhlými náplněmi, pravomocemi i odpovědností na svém svěřeném úseku. Ustanovení hajní zajišťují též provoz obory a bažantnice.

Středisko rybářství je rozděleno na dvě „bašty“ se dvěma baštýři, kteří vzájemně spolupracují při vedení a provozu střediska a jsou přímo podřízeni řediteli společnosti.

Zvláštní středisko zajišťuje správu nemovitostí s outsourcingovou poradenskou i realizační podporou.

Zcela specifický, obsáhlý a do jisté míry autonomní provoz zámku Orlík zajišťuje a řídí samostatný kastelán.

Za podpůrná, ale provozně významná střediska lze považovat lesní školku a zahradu Orlík se samostatným, vysoce kvalifikovaným vedoucím školky, dílny Koloredov a středisko dopravy a služeb.

Ostatní střediska jsou organizačního charakteru (např. ředitelství Lesní správy, apod.).

Celkově se na obsáhlém a rozmanitém provozu společnosti podílí na 125 zaměstnanců a cca 80 subjektů z řad živnostníků a firem.

Prodej dřeva