Venkovní seminář o použití chemických přípravků k zajištění kultur

Venkovní seminář o použití chemických přípravků k zajištění kulturDne 12.6.2012 uspořádala na našem majetku v úzké vzájemné spolupráci společnost L.E.S. ČR, spol. s r.o. (http://www.lescr.cz/), odborný venkovní seminář pod názvem: „Optimalizace používání herbicidů pro včasné zajištění lesních kultur – pochůzka po 10 letech“.
Již samotný název napovídá, že se jednalo o opakovaný seminář (třetí po pěti letech po stejných či sousedních lokalitách), dávající porovnání výsledků v čase. Seminář se uskutečnil na Lesním úseku „Panský les“ hajného Zdeňka Otty, v lokalitě Olšičky (k.ú. Sobědraž). Enormní zájem odborné veřejnosti (116 registrovaných účastníků) ze všech oblastí lesnictví potěšil a dle následných kladných ohlasů můžou být pořadatelé spokojeni. Vzhledem k počtu museli být účastníci rozděleni do dvou skupin. Odbornými průvodci byli ze strany společnosti L.E.S. CR Ing. Viktor Janauer a Ing. Petr Vovesný a ze strany Lesní správy Orlík nad Vltavou vedle výše zmíněného Zdeňka Otty i stávající ředitel společnosti Ing. Ivan Bambuškar, jeho zástupce pro provoz Ing. Jan Červenka a přizvaný bývalý ředitel Ing. Josef Vovesný. Pro účastníky byla připravena tříkilometrová pěší trasa po cca 18 ukázkách, patnáctistránkový barevný podrobný průvodce a pohoštění. Organizace i počasí vyšlo, semináře využily k prezentaci vedle firmy L.E.S. CR i další profesně zainteresované firmy.

31.07.12


Další články sekce Lesnictví

Prodej dřeva