Varvažov

Varvažov

Esteticky zajímavý a hodnotný soubor budov původně hospodářského zaměření zámečku a statku Varvažov se zachovalou kaplí, hospodářskými budovami a zbytky obvodové zdi kolem areálu se nachází ve východní části obce Varvažov. 

Jeho prostory sloužily kdysi rozvinuté zemědělské činnosti, později i místnímu lesnímu revíru (nalezené doklady) a před předáním i ubytovacím kapacitám místní školky.  Před lety prošly hlavní budovy vnější nutnou opravou střechy a fasády,  oprava střechy zakryla vyústění historických komínů bývalých černých kuchyní. Exteriér byl využit pro pozadí ztvárnění některých scén filmu „Je třeba zabít Sekala“. Interiér nevyužívaného komplexu zatím chátral a teprve v poslední době došlo k jeho důkladnému vyklizení, demolici okrajových hospodářských budov v zadní části areálu, které byly v havarijním stavu a asanaci okolí. Atraktivní a poměrně rozsáhlý areál čeká na další efektivní nasměrování využití a kompletní rekonstrukci s nutnými rozsáhlými investicemi.

04.07.12


Další články sekce Panství Orlík

Prodej dřeva