Tyrolský dům

Tyrolský dům

Lovecká chata Tyrolský dům (první stavba od roku 1802) s blízkostí malé samostatné dřevěné kaple a k tomu po opětovném převzetí majetku kompletně rekonstruovaný soubor budov technického a pracovního zázemí (ubytování pro oborníka a  hajného) známé pod názvem „Tyrolák“ jsou privátním, pro veřejnost uzavřeným zázemím s jednoduchým a skromným loveckým ubytováním pro rodinu Schwarzenbergů a jejich přátele v době jejich přítomnosti. 

 Po dohodě bývá využíván především technickým personálem k pořádání firemních, popř. rodinných akcí či oslav. Pro nesporné atraktivní prostředí a zajištění soukromí je velmi oblíben.

08.07.12


Další články sekce Panství Orlík

Prodej dřeva