Čimelice

Čimelice

Zámek Čimelice s poměrně rozsáhlým souborem doprovodných budov a okolním parkem je dominantou více než 1000 členné obce Čimelice (http://www.cimelice.cz/). 

Jak to historicky bývá, do majetku Schwarzenbergů spolu s dalšími okolními nemovitostmi připadl na základě sňatku. Za druhé světové války posloužil Němcům k internaci (domácímu vězení) knížete Karla VI. a jeho rodiny po dobu války (http://www.schwarzenberg.cz/cs/strucne-dejiny-orlicke-vetve/). Po válce a odchodu rodiny Schwarzenbergů do zahraničí zůstal zámek několik let opuštěný a od roku 1952 do svého zrušení v roce 1982 zde působila střední průmyslová škola filmová. Poté zde do roku 1997 fungovalo zvláštní odborné učiliště.  V současné době je neobsazen, ve své podstatě vybydlen (většina inventáře se ztratila v období po odchodu Schwarzenbergů) a je  využíván jen k jednorázovým akcím (výstavy apod.). Lepší využití mají doprovodné budovy a nemovitosti, které jsou pronajímány k bydlení nebo provozu firem. Působí zde např. zahradnická firma Zámecká zahrada Čimelice Ing. Chvalové (http://www.zahradacimelice.cz/), která zde pořádá každým druhým rokem proslulou Čimelickou výstavu květin a ostatních zahradnických produktů. O zámek a přilehlý park se stará správce a další nasměrování účelného využití nemovitosti bude nutně spojeno s rozsáhlými investicemi.

08.07.12


Další články sekce Panství Orlík

Prodej dřeva